dimecres, 25 de març del 2020

MOVEM LA LLENGUA

Les pràxies són moviments amb els òrgans bucofonadors per poder-los tonificar i agilitzar i això millora l’articulació dels sons de la parla.
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Activitat per identificar, dins dels processos de consciencia fonològica, la capacitat de treure o afegir sons a una paraula per convertir-la en una altra.

Discriminació auditiva entre parells de paraules fonològicament contrastades per la suma o resta d’un fonema. 
 

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

L’audició auditiva és important treballar-la perquè l’audició és necessària pel desenvolupament adequat de la parla i el llenguatge.
1. EL NINOT DE XOCOLATA

Contes per tal de treballar les pràxies bucofacials, el ritme,  la respiració, el buf, la discriminació auditiva, el vocabulari temàtic, els conceptes més bàsics o el llenguatge comprensiu i expressiu d'una forma lúdica.

CONTE 1: EL NINOT DE XOCOLATA